Thông tin công nghệ

18.04
2018

Thành phần hóa học của thuốc lá nâu phơi

Bảng phân tích chất lượng thuốc lá nâu phơi ở một số tỉnh PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ NGUYÊN …

18.04
2018

Nghiên cứu cải tiến lò sấy 5mx6m

TS. Nguyễn Tài: Giám đốc Công Ty Nguyên Liệu Thuốc Lá Nam TS. Nguyễn Hay: Chủ nhiệm khoa Cơ khí …

18.04
2018

Kỹ thuật trồng thuốc nâu phơi

Th.s. Dương văn Hoài I. Thời vụ trồng: Căn cứ trên điều kiện khí hậu, đất đai, chế độ cây …

18.04
2018

Kỹ thuật trồng burley

Th.s. Dương văn Hoài I. Thời vụ trồng: Căn cứ trên điều kiện khí hậu, đất đai, chế độ cây …

18.04
2018

Danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng

Ngày 27/03/2008 Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 49/2008/BNN quy định danh …

18.04
2018

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá vàng sấy

Các chỉ tiêu lý hóa, cảm quan của thuốc lá vàng sấy Virginia ►Chỉ tiêu lý hoá: Đối với những …