Công nghệ mới

18.04
2018

Nhiên liệu sinh học từ cây thuốc lá

Các nhà nghiên cứu cho biết tinh dầu chiết xuất từ lá cây thuốc lá có thể điều chế được …