Giới thiệu chúng tôi

1. Giới thiệu chung:

Tên đầy đủ: Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco – Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt

Tên giao dịch: Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco

Tên viết tắt: TLCo.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (84.258) 3727 915                   Fax: (84.258) 3727 914

Email: Tobaccoleaf@khatoco.com

2. Chức năng, nhiệm vụ:

–   Lập và triển khai các dự án đầu tư trực tiếp vùng trồng nguyên liệu thuốc lá.

–   Tổ chức trồng, thu hoạch, thu mua và sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

–   Liên doanh liên kết về đầu tư trồng thuốc lá nguyên liệu.

–   Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu.

–   Sản xuất sản phẩm thuốc lá (tước cọng và sấy khô thuốc lá)

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng công ty.

–    Tiền thân Công ty thuốc lá nguyên liệu KHATOCO là Phòng nguyên liệu của Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa. Trước yêu cầu phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá, Tổng công ty Khánh Việt đã thành lập Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco (Quyết định số 15/QĐ HĐQT-TCT ngày 28 tháng 04 năm 2005 của chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khánh Việt ký) như là một đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán phụ thuộc, chịu sự quản lý, điều hành chỉ đạo trực tiếp của Tổng Công ty Khánh Việt.

–    Lãnh đạo Công ty:

Giám đốc: Trần Minh Quang

Phó giám đốc:

– Hoàng Đình Doanh

– Trần Công Đức

Kế toán trưởng:  Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chủ tịch công đoàn:  Trần Công Đức

Bí thư đoàn TNCS HCM: Lương Thị Minh Hiền

–    Tổng số lao động: 177 người trong đó có 01 thạc sĩ; 40 cử nhân, kỹ sư; 27 lao động có trình độ cao đẳng, 30 lao động có trình độ trung cấp, còn lại đã có chứng chỉ nghề và lao động phổ thông.

–    Địa bàn hoạt động: toàn quốc.

3. Quy mô sản xuất – kinh doanh

Dây chuyền sản xuất tự động hóa tách cọng và sấy khô thuốc lá, công suất hơn 18.000 tấn sản phẩm/năm do Tổng công ty chuyển giao.

–    Chuyển thành công ty cổ phần khi hội đủ điều kiện,

–    Hình thành các vùng trồng chuyên canh nguyên liệu cung cấp cho dây chuyền tách cọng.

–     Thuốc lá vàng sấy: 2.000 tấn/năm,

–     Thuốc lá burley: 400 tấn/năm,

–     Thuốc lá nâu: 200 tấn/năm,