Tuyển dụng

04.11
2023

Công ty Thuốc lá Nguyên liệu Khatoco tuyển dụng vị trí Nhân viên Tổ chức – Hành chính.

Nhân viên Tổ chức – Hành chính Số lượng: 1 Nơi làm việc: Cụm công nghiệp Đắc Lộc, Xã Vĩnh …