Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ
Địa chỉ
Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại
+84 258 3727 915
+84 258 3727 894
Email
tobaccoleaf@khatoco.com
Vui lòng điền đầy đủ thông tin