Công nghệ

18.04
2018

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá vàng sấy

Các chỉ tiêu lý hóa, cảm quan của thuốc lá vàng sấy Virginia ►Chỉ tiêu lý hoá: Đối với những …

18.04
2018

Kỹ thuật sản xuất con giống

Ths. Dương văn Hoài Sản xuất cây con tốt, khỏe, sạch sâu bệnh và đủ số lượng theo kế hoạch …

18.04
2018

Kỹ thuật trồng và chăm sóc thuốc lá vàng sấy

Nguyễn Ngọc Sơn Cây thuốc lá vàng sấy không khó trồng, phù hợp với nhiều loại đất và khí hậu …

18.04
2018

Kỹ thuật ghim, sấy thuốc lá thuốc lá vàng sấy

Nguyễn Ngọc Sơn Một quy trình sấy thuốc chỉ đúng với từng loại thuốc lá tươi cụ thể, nó phụ …