Tin tức

Cảm ơn và khen thưởng người lao động có thái độ làm việc tích cực

18.04.2018 Đăng bởi: admin

Ngày 20/7/2017, công ty đã gởi Thư cảm ơn và chi khen thưởng cho tập thể Bộ phận xuất nhập nguyên liệu của Phòng Kế hoạch-Kinh doanh và 3 cá nhân xuất sắc gồm: Anh Trần Quốc Huy, anh Phạm Thanh Tiến và anh Phạm Quý Nhân.

Bộ phận xuất nhập nguyên liệu và các cá nhân nêu trên đã chủ động thực hiện công việc, trong thời gian ngắn đã xuất nhập một lượng nguyên liệu rất lớn, góp phần bảm đảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra thông suốt, kịp tiến độ.

Đại diện Bộ phận xuất nhập nguyên liệu đã cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo công ty và tiếp tục làm việc với thái độ tận tâm và tích cực.

Hình 01: Ông Phạm Thanh Tiến nhận quà mừng từ Công ty

Hình 02: Ông Trần Quốc Huy nhận quà mừng từ Công ty

Hình 03: Ông Phạm Quý Nhân nhận quà mừng từ Công ty

Hình 04: Thư cảm ơn Anh Phạm Thanh Tiến

Hình 05: Thư cảm ơn Anh Trần Quốc Huy

Hình 06: Thư cảm ơn Anh Phạm Quý Nhân

Hình 07: Thư cảm ơn Bộ phận nhập xuất nguyên liệu (Kho Nguyên liệu)

Tin, Ảnh: Bảo Quốc