Chính sách

Nghị định 76/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định 06/2009/NĐ-CP

18.04.2018 Đăng bởi: admin

Nghị định 76/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.

Xem chi tiết Nghị định 76/2010/NĐ-CP tại đây: download