Chính sách

Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009

18.04.2018 Đăng bởi: admin

43/2009/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP, theo đó bổ sung thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu vào danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.Theo đó, kể từ ngày 8/7/2009, kinh doanh thuốc lá lậu sẽ bị xử lý hình sự.

Toàn văn nghị định: định dạng .pdf (download)

Xem thêm: Nghị định 59/2006/NĐ-CP