Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

Hình 1: Hệ thống chưng cất tách nicotin

Hình 2: Máy đo độ ẩm Brabender

Hình 3: Hệ thống kệ tầng và thiết bị xếp dỡ hàng hóa

Hình 4: Thao tác trên máy Stem-Tester

Hình 5: Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm

Hình 6: Một góc của dây chuyền sản xuất tách cọng thuốc lá

Hình 7: Hệ thống kệ tầng của kho nguyên liệu

Hình 8: Trụ sở công ty với trang thiết bị hiện đại

Hình 9: Xác định kích cỡ lá bằng máy Arenco-Carwell

Hình 10: Hệ thống đóng kiện thuốc lá thành phẩm