Tin tức

Đại hội Chi bộ Công ty Thuốc lá nguyên liệu lần thứ V (nhiệm kỳ 2022-2025)

21.09.2022 Đăng bởi: admin

Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Hướng dẫn số 73-HD/ĐU ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt về việc triển khai Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; được sự đồng ý, thống nhất của Đảng Ủy TCT, Ngày 17/9/2022, Chi bộ Công ty TLNL tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời bầu Chi ủy mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ có đủ năng lực để tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt. Cùng với đó là sự hiện diện của 30 đảng viên trong Chi bộ Công ty Thuốc lá nguyên liệu.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Hoàng Đình Doanh, Bí thư chi bộ đã Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Trần Minh Quang, Phó Bí thư Báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tại Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí:

  1. Đồng chí Hoàng Đình Doanh- Bí thư;
  2. Đồng chí Trần Minh Quang- Phó Bí thư;
  3. Đồng chí Bùi Việt Đức- Chỉ ủy viên;
  4. Đồng chí Trần Công Đức- Chi ủy viên;
  5. Đồng chí Vũ Trung Tuyên- Chi ủy viên;

Đồng chí Hoàng Đình Doanh, thay mặt Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng thời tặng hoa kỷ niệm cho các đồng chí Chi ủy nhiệm kỳ cũ.

Tin: Nhật Bình; Ảnh: Bảo Quốc.